STIFTELSEN SKÅNSKA REDARES UNDERSTÖDSFOND 

I § 1 av stadgarna står att Stiftelsen, vars namn är "Stiftelsen Skånska Redares Understödsfond" har till ändamål att bereda understöd åt behövande äldre personer med tidigare verksamhet inom sjöfartsnäringen eller avlidna sådana personers änkor eller barn samt i övrigt utöva med skånska sjöfartsintressen förenlig välgörenhet.