Kuriosa och Nostalgihistorik

LB Mössmärke.jpg
REDERI MÖSSMÄRKE Skandinavisk Linjetrafik/Linjebuss Landsk/Helsingborg