Dataskyddsinformation

Helsingborgs Sjöfartsförening

                               
 
Från och med den 25 maj 2018 ersätter en ny dataskyddsförordning (GDPR) den gamla personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att stärka skyddet för den enskilde individen vid behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Vad är en behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Du kan utgå från att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Men det kan även vara noteringar i Officefiler såsom Word och Excel, samt pdf filer räknas som behandling.

Vem behandlar dina uppgifter?
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är:

Helsingborgs Sjöfartsförening (organisationsnummer: 843000-8410)
Vi säljer eller lämnar inte dina uppgifter vidare till någon tredje part.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?
Föreningen behandlar och registrerar personuppgifter som du lämnar till oss. T.ex. ansökan om medlemskap, administration av träffar och inbjudningar till arrangemang. Vi registrerar inte hela ditt personnummer utan endast dina födelsetal.

Hur länge kommer vi att behandla dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. Sedan kommer uppgifterna att raderas. Radering eller gallring av personuppgifter kommer att ske enligt vår gallringsplan.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som förekommer i Sjöfartsförenings verksamhet. Om du vill veta vilka uppgifter Sjöfartsföreningen behandlar om dig, kan du skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran till thomas.sjofarten@gmail.com.

Med vänlig hälsning
Helsingborgs Sjöfartsförening

Styrelsen