Landskrona Hamn 

                                              

 

Hamnhistorik

Landskrona Hamn har en mycket lång, sedan många hundra år dokumenterad,  historia bakom sig. Hamnen omnämns redan omkring 1200 i det danska  historieverket som då skrevs av Saxo Grammaticus.

År 1413 fick Landskrona sina stadsprivilegier, just tack  vare de goda hamnförhållandena.

1658 blev Skåne svenskt genom freden i Roskilde. Omedelbart  efter krigsslutet företog riksrådet Krister Bonde på uppdrag av konung Karl X  Gustav en inspektionsresa för att, som hette, "konstatera de skånska  landskapens tillstånd". I riksrådets rapport till konungen kunde man läsa följande  om landskrona Hamn: "En hamn sådan som denna står näppeligen att  finna."

Landskrona hamn vid Stadshuset.jpg

Landskrona

Landskrona Hamn 08.jpg

Landskrona

LILLI_SCARLETT.jpg

Landskrona

Landskraona 0810.jpg

Landskrona

Venbåten.jpg

Landskrona

A Landskrona Hamn Stella Scarlett.jpg

Stella Scarlett i Landskrona Hamn

LA Nyhamn.jpg

Landskrona