STIFTELSEN SKÅNSKA REDARES UNDERSTÖDSFOND

 " Ansökningar om utdelning enligt § 1 för stiftelsen, skall ha inkommit till stiftelsen senast den 30 september."

Ansökan skall innehålla sökandes namn och kontaktuppgifter samt ändamålet med ansökan. 

För enskilda skall även kopia av föregående års deklaration, hyreskontrakt, senaste hyresavi samt information om civilstånd insändas. För enskilda gäller även att inkomst före skatt inte får överstiga 3 basbelopp.

 
Adress till stiftelsen: Stiftelsen Skånska Redares Understödsfond
                                 c/o Thomas Pyk
                                 Havregatan 31
                                 262 53 Ängelholm
                                  E-post:thomas.sjofarten@gmail.com
        
Övrig information kan fås på telefon 070-5358348 på måndagar 10.00 - 16.00 
 
Härefter beslutar styrelsen om vilka som kan komma ifråga för utdelning. Utbetalning av anslag sker före årsskiftet.