Bildad 1900

 

 

 

 

Ärade medlemmar i Helsingborgs Sjöfartsförening

Eftersom Coronapandemin fortfarande håller sitt grepp över oss måste vi tyvärr meddela att vi, för allas säkerhet, inte kan hålla några fysiska möten under våren 2021.
Förra året genomförde Sjöfartsföreningen sitt Årsmöte genom att göra det utan fysisk närvaro enligt ”Per Capsulam”. Vi måste göra detsamma i år eftersom vi inte kan träffas till våren. I början av april kommer ni att få all information som behövs för att Sjöfartsföreningen skall kunna genomföra årsmötet på det sätt som nämns ovan. Styrelsen tackar medlemmarna för att ni ställer upp på detta.
Vår förhoppning är att vaccineringen skall bli klar för alla fram till sommaren. Styrelsen planerar för tre Pubaftnar och en Julfest under hösten 2021.
Vi önskar därför att alla håller i och håller ut så att vi kan träffas då.

Med vänlig hälsning
Helsingborg i februari 2021
Styrelsen