Rederier

Rederihistorik Helsingborg                 

Efter  att ha fört en slumrande tillvaro under tvåhundra år efter Roskildefreden fick  Helsingborg ett uppsving mot slutet av 1800-talet. Under ledning av konsulerna  Olsson och Persson fick man ny hamn, järnvägsförbindelse och flera industrier.  Rederinäringen blomstrade inte minst genom en stor spannmålsexport.

Läs mer

 

Lundgran & Börjesson.jpg

 Lundgran & Börjesson

L & B Skorsten.jpg

 Lundgren & Börjesson

Gorthon Flagga.gif

    Gorthon Lines

Hillerström Flagga.gif

   Hillerströms Rederi

Kärnan skorsten.gif

  Kärnans Rederi

transmarin.gif

    Transmarin

Walhall (Winck).gif

WALHALL (WINCK)

Eric Banck.gif

  Eric Banks Rederi

Ekik Banck.gif

     Eric Banks rederi

Otto Banck.gif

 Otto Banck

HSF Rederimäeke Kullaberg.jpg

Kullaberg