Föreningens styrelse

Kontakt: Telefon 070-535 83 48 

 thomas.sjofarten@gmail.com

 

Ordförande      Bengt Nilsson  0705-286221

V.Ordförande  Bengt Lundgren  0707-814481

Sekreterare     Thomas Pyk  0705-358348 

Kassaförv.      Gerald Thore  0708-132190

 Övriga ledamöter:

Carl Hillerström

L-G Bengtsson

Nils Hultgren

Suppleanter:

 Måns Killman

Göran Olsson

 Jörgen Bengtsson

Revisorer:

Christer Eriksson

Lars-Olov Möller

Rev.suppl:

Göran Petersson

 webbredaktör:

Arne Aderup