Helsingborgs Sjöfartsförening - Hösten 2023

 
Medlemmarna inbjuds till följande möte

(Alla möten i klubblokalen, Trädgårdsgatan 13, Helsingborg. Utom Vårmenyn. Se nedan.) 


Tisdagen den 16 april 2024 kl. 18.30   Dörröppning 17.30

ÅRSMÖTE HSF 124 år              Förtäring och Pris se nedan

Medlemmarna i Helsingborgs Sjöfartsförening kallas till ordinarie årsmöte
Vid årsmötet förekommer sedvanliga ärenden enligt § 8 i Föreningens stadgar. Vid sammanträdet föredras också årsredovisningen och revisionsberättelsen för Stiftelsen Skånska Redares Understödsfond, frågan om beviljande av ansvarsfrihet samt val av styrelse för Stiftelsen.

Anmälan:                            senast ndagen den 14 april 2024


Vid Pubafton den 19 mars och årsmötet den 16 april tar vi ut ett pris av kr. 100: -. 

I priset ingår som vanligt någon form av förtäring samt en (1) öl/vatten.
Anmälningar till: Thomas Pyk 070-535 83 48 eller e-mail: thomas.sjofarten@gmail.com
Betalning för Pubafton sker kontant vid entrén där du nu också kan betala med Swish
Notera att förtäring i baren sker kontant.